Logo Jastrzębia

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2364
W sumie: 2364

Program „Opieka wytchnieniowa”

Program
„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - edycja 2023

Gmina  Jastrzębia

przystąpiła do realizacji zadania pn.:

Program „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - edycja 2023,

który  finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego

Funduszu Solidarnościowego

Wartość dofinansowania – 6853,52 zł

 Całkowita wartość zadania – 6853,52 zł

Program na terenie Gminy Jastrzębia jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Okres realizacji Programu na terenie Gminy Jastrzębia został zaplanowany od 3 kwietnia 2023r. do grudnia 2023 r.

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób i dzieci niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Realizacja Programu

Na terenie Gminy Jastrzębia wsparciem w formie opieki wytchnieniowej objęty zostanie jeden opiekun sprawujący bezpośrednią  opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny  - jedną osobą dorosłą. W pierwszej kolejności usługa opieki wytchnieniowej zostanie przyznana opiekunom lub osobom z niepełnosprawnością która:

- ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,

- wymaga wysokiego poziomu wsparcia,

- stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników do  Programu, w pierwszej kolejności, zostaną zakwalifikowane te osoby bądź nich opiekunowie, którzy spełniają powyższe warunki oraz mają wypełnioną przez lekarza rodzinnego/rehabilitacji medycznej/fizjoterapeutę/pielęgniarkę kartę FIM, w której zawarte są informacje na temat niezależności funkcjonalnej osoby z niepełnosprawnością.

UWAGA!

Osoba z niepełnosprawnością lub członek rodziny/opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają możliwość samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej.

Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny.

Termin dokonywania zgłoszeń w ramach naboru:  do 31 marca 2023r.

Dokumenty należy złożyć w następujący sposób:

 • w siedzibie GOPS w  Jastrzębi, Jastrzębia 119, 26-631 Jastrzębia
 • można również wysłać pocztą tradycyjną na adres:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Jastrzębia 119
  26-631 Jastrzębia

Karta zgłoszeniowa >>>

Wszelkie Informacje na temat Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Jastrzębi, Jastrzębia 119,  26-631 Jastrzębia,  tel.: 48 3121423 w. 21

Program „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2023
finansowany z budżetu państwa, ze środków Funduszu Solidarnościowego


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi informuje, że realizuje Program pn. „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2022. Wszystkich zainteresowanych taką formą pomocy zapraszamy do składania wniosków. Wnioski należy składać w GOPS w Jastrzębi pokój nr 3 w godzinach pracy ośrodka.

Cel Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

 poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Rodzaj zadań

Usługi opiekuńcze w szczególności mogą polegać na pomocy w:

 1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi
  z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 2. w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Opieka wytchnieniowa będzie bezpłatna i będzie przysługiwała w ilości do 240 godzin dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego całodobową bezpośrednią opiekę.

Na realizację Programu Gmina Jastrzębia otrzymała kwotę: 19 584,00 zł.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębi pokój nr 3, w godzinach pracy ośrodka.

Podstawa prawna Programu

Na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787)

Wójt gminy zaprasza

Wojciech Ćwierz
wojt@jastrzebia.pl


Godziny przyjęć interesantów:
pon. 09:00 - 16:00

Jastrzębia 110
26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05, urzad@jastrzebia.pl


Godziny urzędowania:

pon. 8:00 - 16:00
wt-pt. 7:00 - 15:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.