Logo Jastrzębia

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2212
W sumie: 2212

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Program
„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gmina Jastrzębia

przystąpiła do realizacji zadania pn:

Program „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2023,

który  finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego

Funduszu Solidarnościowego

wartość dofinansowania – 18.513,00 zł

całkowita wartość zadania – 18.513,00 zł

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),
 • zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • załatwianiu spraw urzędowych nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Realizatorem Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 na terenie Gminy Jastrzębia jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi. Program realizowany jest od kwietnia  2023 r. do grudnia 2023r.

Udział w programie osób z niepełnosprawnością  jest całkowicie nieodpłatny.

Termin dokonywania zgłoszeń w ramach naboru:  do 31 marca 2023 r.

Dokumenty należy złożyć w następujący sposób:

 • w siedzibie GOPS Jastrzębia, Jastrzębia 119, 26-631 Jastrzębia
 • można również wysłać pocztą tradycyjną na adres:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Jastrzębia 119
  26-631 Jastrzębia

 

Wszelkie Informacje na temat Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębi, Jastrzębia 119,  26-631 Jastrzębia,  tel: 48 3121423 w. 21

Karta zgłoszenia >>>

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023
 finansowany z budżetu państwa, ze środków Funduszu Solidarnościowego


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi realizuje program pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2022. Wszystkich zainteresowanych taką formą pomocy serdecznie zapraszamy. Wnioski należy składać w GOPS w Jastrzębi pokój nr 3, w godzinach pracy ośrodka.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. o stopniu znacznym lub
  2. o stopniu umiarkowanym.

Dzięki zatrudnieniu i pomocy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej osobie wymagającej wsparcia można uzyskać:

 1. poprawę jakości życia osoby niepełnoprawnej, w szczególności poprzez umożliwienie jej jak najbardziej niezależnego życia;
 2. wsparcie osoby niepełnosprawnej oraz pomoc adekwatną do potrzeb;
 3. uczestnictwo osoby niepełnosprawnej w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 4. zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Rodzaj zadań

 1. Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w:
 2. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 3. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 4. załatwianiu spraw urzędowych;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatru, kina, galerii sztuki, wystawy);
 6. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Na realizację Programu Gmina Jastrzębia otrzymała kwotę 52 938,00 zł.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębi pokój nr 3 w godzinach pracy ośrodka.

Podstawa prawna Programu

Na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787)

Wójt gminy zaprasza

Wojciech Ćwierz
wojt@jastrzebia.pl


Godziny przyjęć interesantów:
pon. 09:00 - 16:00

Jastrzębia 110
26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05, urzad@jastrzebia.pl


Godziny urzędowania:

pon. 8:00 - 16:00
wt-pt. 7:00 - 15:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.