Logo Jastrzębia

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2373
W sumie: 2373

Bezpiecznie-zdrowo-serdecznie-usługi opiekuńcze i teleopieka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

GMINA JASTRZĘBIA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn. „Bezpiecznie-zdrowo-serdecznie – usługi opiekuńcze i teleopieka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Usługi opiekuńcze w gminie Jastrzębia

Gmina Jastrzębia w okresie od 1 maja 2021 roku do 31 sierpnia 2023 roku realizowała projekt pn. „Bezpiecznie-zdrowo-serdecznie, usługi opiekuńcze i teleopieka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”. Celem projektu było ułatwienie dostępu do usług opiekuńczych dla 24 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkujących obszar gminy Jastrzębia  poprzez zwiększenie zakresu i jakości usług środowiskowych. Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi.

Zadanie obejmuje usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - 8 osób posiadających odpowiednie kwalifikacje świadczyło usługi dla 24 osób wymagających pomocy w czynnościach dotyczących samoobsługi. Usługi opiekuńcze obejmują wspieranie i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, w szczególności pielęgnację zaleconą przez lekarza, pomoc
w przygotowywaniu posiłków, wykonywaniu prac porządkowych, itp.

W ramach projektu oferowano teleopiekę - 24 osoby zostało wyposażone w bransoletki życia, kompleksową usługę zdalnej opieki składająca się z mobilnej aplikacji, która w połączeniu ze zintegrowanym urządzeniem zapewnia nowoczesną usługę teleopieki dedykowaną m.in. osobom starszym, niesamodzielnym i przewlekle chorym oraz ich opiekunom, którzy w wygodny sposób mogą monitorować bezpieczeństwo podopiecznych.

Działania obejmowały również wsparcie dla opiekunów faktycznych, którzy mieli zapewnioną pomoc psychologiczną.

W dniu 1 września 2023 roku. rozpoczął się drugi etap realizacji projektu dotyczący zachowania trwałości projektu, który będzie trwał do 31 grudnia .2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi informuje o gotowości kontynuowania świadczenia usług opiekuńczych dla osób potrzebujących tego typu wsparcia na zasadach zgodnych z zapisami ustawy o pomocy społecznej.

Oznacza to, że mieszkańcy gminy Jastrzębia potrzebujący wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mają możliwość zgłoszenia się do Ośrodka z wnioskiem o przyznanie usług opiekuńczych. Aktualnie Ośrodek świadczy usługi opiekuńcze dziewięciu mieszkańcom gminy o standardzie nie niższym niż w ramach projektu.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-092/20 dla Osi priorytetowej IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych ” RPO WM 2014-2020.


Celem projektu jest ułatwienie dostępu do usług społecznych dla 24 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkujących obszar Gminy Jastrzębia, poprzez objęcie wsparciem w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie teleopieki przez 16 miesięcy. 

Wartość projektu: 706 180,00 zł

Dofinansowanie projektu: 656 747,40 zł,

w tym  środki z UE: 564 944,00 zł

!!!! NOWY TERMIN REALIZACJI PROJEKTU !!!!

od 1 kwietnia 2021 do 31 sierpnia 2022 roku

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projekt realizowany
od 1 stycznia 2021 do 31 maja 2022 roku.

Projekt przewiduje:

  • Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje przez 16 miesięcy, w wymiarze średnio 40h/tyg.
  • Zakup bransoletek życia z przyciskiem SOS, który pozwala pacjentowi połączyć się z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej i wezwać pomoc, a także w czujnik upadku, który automatycznie informuje Centrum, o zaistniałym zdarzeniu. Bransoletka daje możliwość lokalizowania podopiecznych przy wykorzystaniu modułu GPS oraz wykonywanie pomiarów pedometrycznych oraz pomiaru pulsu.
  • Monitoring medyczny 24h na pacjenta przez 16 m-cy praca monitoringu medycznego możliwa jest dzięki platformie, pozwalającej w sposób zdalny i automatyczny odbierać powiadomienia w przypadku zdefiniowanych zagrożeń (np. upadek), co zapewnia natychmiastową interwencje medyczną. Centrum będzie skupiało wykwalifikowany personel medyczny oraz monitorować stan zdrowia pacjentów całodobowo, również w dni świąteczne. Dzięki opracowanym medycznym schematom postępowania (procedury) możliwa będzie szybsza i bardziej celowa interwencja. Centrum Teleopieki funkcjonuje 24/7/365. Bransoletki bezpieczeństwa służą do natychmiastowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa
  • Obsługa serwisowa i utrzymanie przez 16 m-cy Przez cały okres realizacji projektu Wykonawca zadba o to, aby platforma działała, w przypadku jakichkolwiek problemów, będą podejmowane działania naprawcze. Zostanie zapewnione również utrzymanie łącza w stałej gotowości do podjęcia akcji alarmowej. Wykonawca zapewnia całodobowy monitoring i rejestrację sygnałów alarmowych.
  • Działania wspierające opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - Poradnictwo psychologiczne dla opiekunów faktycznych - łącznie 120 godzin. Opiekunowie faktyczni 24 osób korzystających z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i teleopieki będą mieli możliwość skorzystania z pomocy psychologa. Przewidziano ogólnie liczbę 120 godzin, bez określania z ilu godzin będzie mógł skorzystać każdy z opiekunów. Będzie to wynikało z zapotrzebowania, które będą zgłaszać w trakcie realizacji projektu Wsparcie będzie udzielane w miejscu uzgodnionym przez opiekuna faktycznego, psychologa i osobę realizującą projekt tak, aby opiekun faktyczny czuł się komfortowo, mógł opowiedzieć o swoich problemach, uzyskał odpowiednią pomoc.

    Psycholog będzie odpowiadał na potrzeby opiekunów faktycznych.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka  z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie GOPS Jastrzębia oraz UG Jastrzębia

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - dokumenty

2. Urząd Gminy w Jastrzębi - dokumenty

 

Wójt gminy zaprasza

Wojciech Ćwierz
wojt@jastrzebia.pl


Godziny przyjęć interesantów:
pon. 09:00 - 16:00

Jastrzębia 110
26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05, urzad@jastrzebia.pl


Godziny urzędowania:

pon. 8:00 - 16:00
wt-pt. 7:00 - 15:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.