Logo Jastrzębia

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2364
W sumie: 2364

Deklaracja dostepności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (Gmina Jastrzębia) >>>

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Jastrzębia  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.jastrzebia.pl

Data publikacji:  2016-03-01

Data aktualizacji: 2019-10-16

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

- formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,

- mapa placówek medycznych nie jest dostępna

Data sporządzenia: 28.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamil Rutyna, urzad@jastrzebia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 3840505. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Urząd Gminy Jastrzębia

Adres organu odwoławczego: Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia

Adres e-mail organu odwoławczego: urzad@jastrzebia.pl

Telefon organu odwoławczego: 48 3840505

Dostępność architektoniczna

Do budynku Urzędu Gminy prowadzą dwa wejście: pierwsze – główne, do którego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach, drugie - od placówki pocztowej,  do której prowadzą kilkustopniowe schody bez podjazdu dla wózków.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Na parterze zlokalizowane są pomieszczenia biurowe o numerach od 1 do 7, w tym sala konferencyjna, pomieszczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Poczty Polskiej. Obsługa interesantów ze szczególnymi potrzebami odbywa się poprzez wezwanie pracownika do jednego z w/w pomieszczeń na poziomie parteru.

Kancelaria znajduje się na pierwszym piętrze po prawej stronie w końcu korytarza od wejścia głównego. W budynku nie ma windy.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, natomiast 3 miejsca parkingowe znajdują się wzdłuż ulicy w sąsiedztwie przejścia dla pieszych prowadzącego na parking Urzędu Gminy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. 

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

Istnieje możliwość (po uprzednim uzgodnieniu) skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (Gmina Jastrzębia) >>>

Wójt gminy zaprasza

Wojciech Ćwierz
wojt@jastrzebia.pl


Godziny przyjęć interesantów:
pon. 09:00 - 16:00

Jastrzębia 110
26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05, urzad@jastrzebia.pl


Godziny urzędowania:

pon. 8:00 - 16:00
wt-pt. 7:00 - 15:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.