Logo Jastrzębia

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2372
W sumie: 2372

Monitoring Gminny

Gmina Jastrzębia posiada system monitoringu wizyjnego zamontowany w miejscowości Jastrzębia w ramach realizacji zadań wynikających z Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Utrzymania Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Gminie Jastrzębia. Składa się z 25 kamer zewnętrznych umieszczonych na budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębi, tj. Urząd Gminy, Świetlica Wiejska, Siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej, Posterunek Policji, skrzyżowanie dróg nr 1715 W i 3615 W przy Gminnej Bibliotece Publicznej oraz na słupach oświetleniowych terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi.

Infrastruktura systemu monitoringu została rozmieszczona w następujący sposób:
Kamera 1-5 - budynek Urzędu Gminy Jastrzębia, teren parkingu Urzędu,
Kamera 6-8 - budynek Świetlicy Wielskiej z Ochotniczą Strażą Pożarną i Posterunkiem Policji,
Kamera 9-11 – teren skrzyżowania dróg nr 1715W i 3615W,
Zapis obrazu z w/w kamer odbywa się na rejestratorze umieszczonych w budynku Urzędu Gminy Jastrzębia.
Kamera 12- 16 – obejmuje teren boiska, plac zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jastrzębi,
Kamera 17 -20- obejmuje zasięg boiska przy Zespołem Szkolno – Przedszkolnym Kamera 21 – 25 – teren rekreacyjny przy zalewie w Jastrzębi
Zapis z kamer od 12-25 odbywa się na rejestratorze w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jastrzębi

Celem monitoringu gminnego w Jastrzębi jest zapewnienie oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników obiektów i miejsc publicznych, jak również ochrona mienia znajdującego się w zasobach gminy. Kamery zostały zlokalizowane w newralgicznych punktach gminy oraz w miejscach występowania szczególnych zagrożeń.  Pełnią one ważne funkcje:
o    działają prewencyjne i odstraszają potencjalnych przestępców od popełnienia niektórych przestępstw i wykroczeń,
o    ułatwiają Policji i innym służbom skuteczne działanie polegające na ustalaniu sprawców, osób poszukiwanych, itd., poprzez dostęp do zarejestrowanego materiału z kamer,
o    stanowią efektywne narzędzie operacyjnego wsparcia działania służb i optymalnego dysponowania zasobów w zależności od rodzaju zdarzeń, pozwalając na szybsze usunięcie ich skutków i ograniczenie strat,
o    pozwalają na sprawne zarządzanie bezpieczeństwem gminy w wielu aspektach m.in., podczas trwania imprez masowych oraz na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.


Monitoring funkcjonuje całodobowo. Rejestracji i zapisywaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer. System nie rejestruje dźwięku.
Udostępnianie danych osobowych w postaci zapisu obrazu może nastąpić wyłącznie za zgodą Administratora danych. Przekazywanie i wgląd do danych umożliwia się wyłącznie upoważnionym do tego służbom (Policja, Prokuratura, Sąd) na podstawie pisemnego wniosku kierownika danej jednostki.  

W przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu osób lub mienia dane mogą być zabezpieczone na rzecz osób trzecich, które zostały poszkodowane na terenach objętych monitoringiem wizyjnym, w celu zgłoszenia zaistnienia zdarzenia do stosownych organów.

Do pobrania:
1.    Wniosek o zabezpieczenie danych z systemu monitoringu wizyjnego na terenach użyteczności publicznej w Jastrzębi
2.    Klauzula informacyjna o danych osobowych przetwarzanych w Systemie Monitoringu Wizyjnego na terenach użyteczności publicznej w Jastrzębi
 

Wójt gminy zaprasza

Wojciech Ćwierz
wojt@jastrzebia.pl


Godziny przyjęć interesantów:
pon. 09:00 - 16:00

Jastrzębia 110
26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05, urzad@jastrzebia.pl


Godziny urzędowania:

pon. 8:00 - 16:00
wt-pt. 7:00 - 15:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.