Logo Jastrzębia

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2364
W sumie: 2364

Zarządzanie Kryzysowe

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.
Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt, burmistrz, prezydent miast.
Do zadań wójta, burmistrza, prezydenta miasta w sprawach zarządzania kryzysowego należy:
1)    kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;
2)    realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: a) realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego, b) opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego;
3)    zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
4)    wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta;
5)    zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
6)    współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
7)    organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
8)    zadania, o których mowa w ust. 2, wójt, wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu gminy (miasta) właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego.
9)    Organem pomocniczym wójta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania kryzysowego powoływany przez wójta, który określa jego skład, organizację, siedzibę orz tryb pracy, zwany dalej „zespołem gminnym”.
Komórką organizacyjną Urzędu Gminy Jastrzębia realizującą zadania z zakresu zarządzania kryzysowego jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.

W skład Zespołu wchodzą osoby powołane spośród osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Jastrzębia oraz przedstawicieli służb i straży.
W skład Zespołu mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez Wójta Gminy Jastrzębia.

Zadania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego:
1)   ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
2)   przygotowywanie propozycji i wniosków dotyczących wykonania działań ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego;
3)   przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
4)   opiniowanie Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Jastrzębia oraz realizowanie wynikających z niego zadań,
5)   realizacja decyzji podjętych przez Szefa Zespołu.

 

Wójt gminy zaprasza

Wojciech Ćwierz
wojt@jastrzebia.pl


Godziny przyjęć interesantów:
pon. 09:00 - 16:00

Jastrzębia 110
26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05, urzad@jastrzebia.pl


Godziny urzędowania:

pon. 8:00 - 16:00
wt-pt. 7:00 - 15:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.