Logo Jastrzębia

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2366
W sumie: 2366

Projekty unijne

W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych gmina Jastrzębia jest przykładem udanej kontynuacji działań władz samorządowych minionej i obecnej kadencji. Dzięki skutecznemu korzystaniu z unijnych i krajowych dotacji wspierane są różnorodne przedsięwzięcia inwestycyjne i społeczne. Na szczególną uwagę zasługuje skala zadań o charakterze proekologicznym oraz zakres projektów skierowanych do uczniów i seniorów.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Projekt instalacji na terenie gminy Jastrzębia odnawialnych źródeł energii realizowany był od kwietnia 2018 roku do lutego 2019 roku. W obiektach użyteczności publicznej oraz na potrzeby indywidualnych odbiorców zamontowano 111 ogniw fotowoltaicznych, 154 kolektorów słonecznych i 45 pomp ciepła. Ponadto w gminie przybyło 28 ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania. Kwota unijnej dotacji pozyskana na ten cel wyniosła ponad 3,5 mln złotych i pochodziła z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Do innych działań proekologicznych realizowanych w Jastrzębi dodać należy prowadzone od kilku lat projekty polegające na utylizacji azbestu, współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Natomiast od września 2019 roku w Urzędzie Gminy w Jastrzębi powstał punkt konsultacyjny programu „Czyste powietrze”.

DODATKOWE ZAJĘCIA W SZKOŁACH

Od września 2019 roku do czerwca 2021 roku uczniowie wszystkich publicznych szkół w gminie Jastrzębia korzystać będą z dodatkowych zajęć. Dotacja w kwocie ponad 1,5 mln złotych pozyskana została ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i właściwych postaw uczniów oraz zdobycie przez nich umiejętności niezbędnych w przyszłości na rynku pracy. Wsparcie skierowane jest również do nauczycieli, dla których zaplanowano dofinansowanie do kursów i szkoleń. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach językowych, kołach zainteresowań, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach warsztatowych. Przewidziane są wizyty studyjne i wycieczki edukacyjne. Każda szkoła będzie wyposażona w sprzęt technologii informacyjno-komunikacyjnej. W zależności od rodzaju planowanych zajęć w szkołach powstaną pracownie matematyczne, chemiczne, biologiczne, informatyczne, geograficzne i przyrodnicze. Zakupione zostaną tablety i laptopy z pełnymi oprogramowaniem, tablice multimedialne z pełnym wyposażeniem i oprogramowaniem oraz inne niezbędne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z języków obcych, warsztatów i kół zainteresowań.

Warto dodać, że w 2019 roku do szkół w gminie Jastrzębia trafią kolejne tablice interaktywne, których zakup jest współfinansowany z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

PROJEKT „J@ W INTERNECIE”

W szkoleniach komputerowych prowadzonych od marca do lipca 2019 roku wzięło udział 300 osób. Do zajęć wykorzystane zostały pracownie informatyczne w szkołach w Jastrzębi, Kozłowie, Mąkosach Starych, Woli Goryńskiej, Lesiowie i Bartodziejach oraz w siedzibie radomskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźni”. Uczestnicy projektu zdobyli wiedzę niezbędną do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania w świecie cyfrowym, w takich obszarach tematycznych jak: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działanie w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci” i „Kultura w sieci”. Gmina Jastrzębia w ramach otrzymanego grantu w wysokości 147 tys. złotych zakupiła 25 komputerów przenośnych. Wszystkim uczestnikom szkoleń zapewnione zostały materiały szkoleniowe i catering. Wysoką jakość szkoleń zagwarantowali instruktorzy, którzy w sposób profesjonalny prowadzili zajęcia z uwzględnieniem potrzeb odbiorców. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

KLUB SENIORA

Z myślą o jastrzębskich seniorach powstał projekt pn. „Uniwersytet Trzeciego Wieku”, wdrażany od października 2019 roku przez Radomską Szkołę Wyższą w partnerstwie z Gminą Jastrzębia.  Do udziału w zajęciach zgłosiło się 60 osób w wieku 55+. Seniorzy uczestniczą w wykładach i konserwatoriach z dziedziny zdrowia, aktywizacji zawodowej, kultury i społeczeństwa oraz edukacji. W ofercie uniwersytetu są szkolenia komputerowe, kursy pierwszej pomocy, pracownia rękodzieła, zajęcia nordic walking, a także spotkania integracyjne i wycieczki. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 418 tys. złotych.

Wójt gminy zaprasza

Wojciech Ćwierz
wojt@jastrzebia.pl


Godziny przyjęć interesantów:
pon. 09:00 - 16:00

Jastrzębia 110
26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05, urzad@jastrzebia.pl


Godziny urzędowania:

pon. 8:00 - 16:00
wt-pt. 7:00 - 15:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.