Logo Jastrzębia

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2373
W sumie: 2373

Karta Dużej Rodziny

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program, który umożliwia korzystanie ze zniżek na wskazane produkty bądź usługi. W tym celu został przygotowany katalog oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżek udzielają zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne, posługujące się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Od stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach, tj. plastikowej oraz elektronicznej (na urządzeniach mobilnych). Wersja mobilna (w formie aplikacji mKDR na smartfony i tablety) dodatkowo posiada funkcję geolokalizacji, która ułatwia wyszukiwanie punktów, które udzielają zniżek dla posiadaczy karty.  Aby móc skorzystać z przywilejów, jakie daje posiadanie karty, w chwili składania wniosku rodzina musi posiadać na utrzymaniu
co najmniej troje dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18. roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25. roku życia, pod warunkiem pobierania przez nie nauki
    w szkole,
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
    o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta przyznawana jest niezależnie od dochodu uzyskanego w rodzinie. Dodatkowo mogą ją dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Posiadacze karty mogą korzystać m.in. ze zniżek na przejazdy kolejowe – 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne (dotyczy rodziców lub małżonków rodziców), zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. w przypadku rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych. Pełen wykaz instytucji oraz firm, które są partnerami programu Karty Dużej Rodziny, jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mrpips.gov.pl oraz na stronach www.rodzina.gov.pl, www.empatia.mrpips.gov.pl.

Co istotne, ze zniżek posiadacze karty mogą korzystać na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy, która ją wydała. Dodatkowo zniżki na ogół przysługują każdemu członkowi rodziny w jednakowym wymiarze. Może się jednak zdarzyć, że dana firma oferuje inne rabaty dzieciom czy osobom niepełnosprawnym.

W celu skorzystania z przygotowanych ulg w punktach, które honorują Kartę Dużej Rodziny, wystarczy okazać ją przy kasie lub na stronie internetowej partnera, podając wymagane dane. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie, co oznacza, że nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

Ile kosztuje wydanie Karty Dużej Rodziny?

Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej (duplikat kosztuje 9,21 zł). Aby ją otrzymać, należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Rodzice (w tym rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka) mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18. roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25. roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Gmina powinna rozpatrzyć wniosek o wydanie karty niezwłocznie. Natomiast sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego są rozpatrzone nie później niż w ciągu miesiąca, natomiast szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny?

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębi, pok. Nr 5A, tel. 48 3840507.  Przy czym w sytuacji, kiedy jeden z członków rodziny mieszka w innej gminie, wniosek należy złożyć również w jego miejscu zamieszkania.

               

Dokumenty o wydanie karty może złożyć każdy pełnoletni członek rodziny. Jednak należy pamiętać, że rodzice nie mogą być pozbawieni w stosunku do co najmniej trojga dzieci władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Podstawowym dokumentem, jaki należy złożyć w celu otrzymania Karty Dużej Rodziny, jest wniosek (do pobrania ze strony ministerstwa). Dodatkowo poszczególni członkowie rodziny są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość.

Warunkiem korzystania z Karty Dużej Rodziny jest posiadanie na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci. W związku z czym rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje karta bez względu na to, czy są małżeństwem. Dotyczy to również rozwodników, osób posiadających różne miejsca zamieszkania oraz tworzących związki nieformalne. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy któryś z partnerów nie jest rodzicem trojga dzieci, wówczas uprawnienia nie będą mu przysługiwały. Natomiast w przypadku małżeństwa, macosze lub ojczymowi przysługują uprawnienia nawet, jeżeli małżonek rodzica nie ma żadnego własnego dziecka.

Wójt gminy zaprasza

Wojciech Ćwierz
wojt@jastrzebia.pl


Godziny przyjęć interesantów:
pon. 09:00 - 16:00

Jastrzębia 110
26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05, urzad@jastrzebia.pl


Godziny urzędowania:

pon. 8:00 - 16:00
wt-pt. 7:00 - 15:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.