Logo Jastrzębia

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 7641
W sumie: 145535

Szkoła XXI wieku w miejscowości Jastrzębia

GMINA JASTRZĘBIA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  pn. „Szkoła XXI wieku w miejscowości Jastrzębia”


GMINA JASTRZĘBIA otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna na realizację projektu pn. „Szkoła XXI wieku w miejscowości Jastrzębia” – RPMA.10.01.01-14-b915/18.

Celem projektu jest rozwinięcie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,            kształtowanie właściwych postaw i umiejętności uniwersalnych (tj. kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, umiejętności szybkiego uczenia się oraz pracy zespołowej) poprzez umożliwienie dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej 249 uczniów w wieku 7-14 uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi, a także podniesienie kompetencji zawodowych 30 nauczycieli edukacji szkolnej.
Zajęcia będą przeprowadzane w niewielkich grupach, co z pewnością poprawi efektowność nauki, ale co najważniejsze będą dostosowane do każdego ucznia, nie kolidując z zajęciami objętymi w podstawowym programie nauczania.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 września 2019 do 30 czerwca 2021 r.

W ramach projektu będą przeprowadzone bezpłatne zajęcia dodatkowe dla uczniów z różnych przedmiotów, zostanie stworzona międzyszkolna pracownia oraz zostaną doposażone pracownie szkolne a także zostaną zakupione pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć.
Zajęcia jakie będą się odbywać podczas realizacji programu to m.in.:
- rozwijające z języka angielskiego i języka niemieckiego
- informatyczne z wykorzystaniem narzędzi Technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK)
- koła zainteresowań: matematyczne, chemiczno-fizyczne, biologiczno-geograficzne i szachowe
- dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego
- zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne
- warsztaty z kreatywności, umiejętności współpracy oraz nauki szybkiego uczenia się i
  zapamiętywania
- warsztaty z przedsiębiorczości z elementami pracy zespołowej
- warsztaty z robotyki z programowaniem
- wizyty studyjne w zakładach pracy
- wycieczki edukacyjne m.in. do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie oraz Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu.
Projekt będzie przebiegał zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnościami. Każdy z potencjalnych uczestników będzie miał dostęp do zaplanowanych w projekcie form wsparcia i pomocy dydaktycznych. Równe szanse będą mieli również uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności lub opinią z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Wartość ogółem projektu: 420 936,51 zł
Dofinansowanie projektu: 394 862,51 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 336 749,21 zł
Wkład własny (niefinansowy): 26 074,00 zł

DEKLARACJA UDZIAŁU nauczyciel

DEKLARACJA UDZIAŁU uczeń

FORMULARZ ZGŁOSZENIA nauczyciel

FORMULARZ ZGŁOSZENIA uczeń

Zgoda na przetwarzanie danych nauczyciel

Zgoda na przetwarzanie danych uczeń

Wójt gminy zaprasza

Wojciech Ćwierz
wojt@jastrzebia.pl


Godziny przyjęć interesantów:
pon. 09:00 - 16:00

Jastrzębia 110
26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05, urzad@jastrzebia.pl


Godziny urzędowania:

pon. 8:00 - 16:00
wt-pt. 7:00 - 15:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.