Logo Jastrzębia

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2375
W sumie: 2375

Szkoła XXI wieku w miejscowości Kozłów


 

GMINA JASTRZĘBIA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Szkoła XXI wieku w miejscowości Kozłów”

GMINIA JASTRZĘBIA otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna na realizację projektu pn.

SZKOŁA XXI WIEKU W MIEJSCOWOŚCI KOZŁÓW – RPMA.10.01.01-14-b919/18.

 

Celem projektu jest rozwinięcie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, kształtowanie właściwych postaw i umiejętności uniwersalnych (tj. kreatywności innowacyjności, przedsiębiorczości, umiejętności szybkiego uczenia się oraz pracy zespołowej) poprzez umożliwienie dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej 65 uczniów w wieku 7-14 uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kozłowie, a także podniesie kompetencji zawodowych 10 nauczycieli edukacji szkolnej.

Zajęcia będą przeprowadzane w niewielkich grupach, co z pewnością poprawi efektowność nauki, ale co najważniejsze będą dostosowane do każdego ucznia, nie kolidując z zajęciami objętymi w podstawowym programie nauczania

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 września 2019 do 30 czerwca 2021 r.

 

W ramach projektu będą przeprowadzone bezpłatne zajęcia dodatkowe dla uczniów z różnych przedmiotów, zostanie wyposażone 3 pracownie szkolne oraz zakupione zostaną pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć.

Zajęcia jakie będą się odbywać podczas realizacji programu to m.in.:

- rozwijające z języka angielskiego, języka niemieckiego

- informatyczne z wykorzystaniem narzędzi Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej (TIK)

- dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego, matematyki

- koło zainteresowań z matematyki, geografii

- artystyczne koło zainteresowań (zajęcia dydaktyczne, warsztaty, laboratoria)

- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

- zajęcia indywidualne rewalidacyjne

- zajęcia kreatywności, umiejętności współpracy oraz nauki szybkiego uczenia się i

  zapamiętywania

- zajęcia przedsiębiorczości z elementami pracy zespołowej

- zajęcia z robotyki z programowaniem.

- wizyty studyjne w zakładach pracy

- wycieczki edukacyjne m.in. do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie oraz Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu.

Projekt będzie przebiegał zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, każdy z potencjalnych uczestników będzie miał dostęp do zaplanowanych w projekcie form wsparcia bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznanie lub światopogląd, orientację seksualną, równe szanse będą mieli również uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności lub zaświadczeniem od lekarza kierującego o potrzebie korzystania z zajęć specjalistycznych

Wartość ogółem projektu: 340 200,91 zł

Dofinansowanie projektu :  321 780,91 zł 

Dofinansowanie projektu z UE: 272 160,73 zł

Wkład własny (niefinansowy): 18 420,00 zł

Dokumenty do pobrania:

Deklaracaj ucznia:

Deklaracja nauczyciela:

Formularz ucznia:

Formularz nauczyciela:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela:

Wójt gminy zaprasza

Wojciech Ćwierz
wojt@jastrzebia.pl


Godziny przyjęć interesantów:
pon. 09:00 - 16:00

Jastrzębia 110
26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05, urzad@jastrzebia.pl


Godziny urzędowania:

pon. 8:00 - 16:00
wt-pt. 7:00 - 15:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.