Logo Jastrzębia

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2366
W sumie: 2366

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębi

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębi

Jastrzębia 109, 26-631 Jastrzębia

Dyrektor: Dorota Żurek

Tel.  48 610-68-27

http://zspjastrzebia.pl/

 


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębi (podsumowanie 2021 roku)

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Mroza oraz Samorządowe Przedszkole. Przy placówce funkcjonuje świetlica, stołówka oraz kuchnia, która przygotowuje pyszne, domowe obiady dla dzieci uczących się w szkołach na terenie całej gminy.

Szkoła Podstawowa to: 1 oddział przedszkolny dla dzieci 6-letnich, 6 oddziałów I etapu edukacyjnego, 9 oddziałów II etapu edukacyjnego.

Dla placówki ważna jest tradycja i poszanowanie wartości ze względu na fakt, iż do szkoły obecnie uczęszczają kolejne pokolenia rodzin. Szkoła jest mocno związana z lokalnym środowiskiem, poprzez umacnianie postawy Kazimierza Mroza - patrona placówki.

Szkoła zaspokaja indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów poprzez udzielaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Placówka oferuje zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, konsultacje dla uczniów i rodziców. Nie zapominamy o licznych szkoleniach profilaktycznych zarówno dla nauczycieli, jak i dzieci oraz ich rodziców. Działamy przeciw przemocy i agresji w sieci, przeciw narkotykom i dopalaczom, samookaleczeniom, ale również wspomagamy rodziny z niebieską kartą.

Pedagog nie zapomina, by na każdym szczeblu edukacji wspierać, motywować wychowanków, a nauczyciele zapraszają do udziału w zajęciach wykraczających, wykraczających poza podstawę programową. Zainteresowaniem cieszą się koła: chemiczne, biologiczne, matematyczne, fizyczne, geograficzne, szachowe, polonistyczne, języka angielskiego oraz zajęciach sportowe z różnych dziedzin. W ostatnich latach sport stoi w szkole w jastrzębi na wysokim poziomie. Uczniowie mogą się pochwalić najwyższymi osiągnięciami na terenie gminy, I miejscem w Turnieju Międzygminnym i II miejscem w powiecie.

Poprzez wprowadzone innowacje pedagogiczne, np. „Zakoduj swoją przyszłość”, „Czytam z klasą - lekturki spod chmurki”, „Person and BBC Live Classes”, nastąpiły zmiany w zakresie tradycyjnego podejścia do procesu edukacji.

Placówka może pochwalić się również działającą w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców - świetlicą szkolną, która pełni funkcję: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną. W tym miejscu dzieci mogą, przyjemnie, pożytecznie i bezpiecznie spędzić czas zarówno przed, jak i po lekcjach, biorąc udział w różnorakich zajęciach.

Pod opieką nauczycieli wychowankowie biorą udział w wielu akcjach na rzecz zdrowego stylu życia. Potwierdzeniem na to jest uczestnictwo w zajęciach pt. , Aktywność ruchowa i zdrowe jedzenie jest zawsze w cenie”, organizowanie pikników, konkursów wiedzy o zdrowiu oraz spotkania z dietetykiem i kucharzem z SGGW.

Dużą rolę w szkole odgrywa prężnie działający WOLONTARIAT. To dzięki mocno zaangażowanym w pracę dzieciom zorganizowany został z wielką pompą Dzień życzliwości oraz przeprowadzono liczne akcje charytatywne na rzecz lokalnej społeczności.

Szczególnie mocną stroną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi jest bardzo dobra współpraca z Radą Rodziców, która stara się zaspokajać bieżące potrzeby placówki oraz ją w miarę możliwości ulepszać. Dzięki temu to miejsce zyskało monitoring, by lepiej zapewnić bezpieczeństwo wychowanków, a w tym roku szkolnym na korytarzach staną jeszcze kolorowe zamykane szafki na książki – marzenie wszystkich dzieci i rodziców. Po przerwie świątecznej na korytarzach szkolnych na dzieci będzie czekała również kolorowa dydaktyczna niespodzianka.

Dotychczasowe sukcesy uczniów są wynikiem coraz lepiej wyposażonej dzięki licznym zabiegom dyrektora bazy dydaktycznej oraz długoletnich, przemyślanych działań, które poddawane są ewaluacji, by jak najlepiej sprostać oczekiwaniom uczniów, rodziców, społeczności lokalnej.

PRZEDSZKOLE

W ostatnich latach oferta Samorządowego Przedszkola w Jastrzębi cieszy się w środowisku lokalnym dużym zainteresowaniem rodziców i dzieci. Wyniki przeprowadzonej rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 pozwoliły na utworzenie 9 oddziałów przedszkolnych. Popularność Samorządowego Przedszkola to z pewnością efekt wysokiego poziomu realizowanej edukacji przedszkolnej. Dyrekcja oraz kadra pedagogiczna przedszkola wykazują ogromną troskę i zaangażowanie w tworzenie warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dzieci zarówno w zakresie edukacji, jak również opieki i wychowania.

 Mając na uwadze potrzeby pracujących rodziców, w przedszkolu zorganizowany był miesięczny dyżur wakacyjny. Dzieci miały zapewnioną opiekę, wyżywienie oraz realizowały zaplanowane działania edukacyjno-wychowawcze. Jak co roku, również i w tym w przedszkolu realizowano program adaptacyjny dla dzieci nowoprzyjętych.

W celu realizacji zadań uwzględniających zarówno potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci, jak również kierunki polityki oświatowej państwa zaplanowanych zostało szereg działań z zakresu edukacji patriotycznej i przyrodniczej.

Ponadto nauczyciele opracowali i realizują programy własne i innowacje pedagogiczne. Realizacja programów takich jak: „Mały artysta”, „Przedszkolne studio tańca”, jest formą rozwijającą dziecięce zainteresowania, zdolności i koordynację ruchową. Natomiast programy wspierające rozwój dzieci takie jak: „Od machania do pisania”, „Z emocjami za pan brat” rozwijają i doskonalą sprawność manualną, właściwe reakcje o charakterze emocjonalno- społecznym tak ważne w procesie przygotowania do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

Ponadto w przedszkolu realizowane są innowacje pedagogiczne: „Zmysłami poznajemy świat, choć tak niewiele mamy lat”, „Dzień kreatywności” i „Morska przygoda”- poznajemy i chronimy Bałtyk. Poprzez te działania przedszkolaki poznają zmysły człowieka, ich wykorzystanie w poznawaniu otaczającego świata, rozwijają swoją kreatywność, a także poznają środowisko przyrodnicze jakim jest morze. Uczą się jakie działania mogą podejmować i promować, aby przyczynić się do ochrony środowiska morskiego. W ramach innowacji „Morska przygoda” wykorzystując TIK przedszkole współpracuje z Akwarium Gdyńskim i Stacją Morską im. Prof. Krzysztofa Skóry w Helu”, a także promuje ogólnopolską akcję edukacyjną „Filtruj dla Bałtyku”.

Bardzo ważną formą pracy przedszkola jest udział w ogólnopolskich akcjach i projektach edukacyjnych takich jak: „Europa i ja”, „Uczymy dzieci programować”, „Śniadanie daje moc”, „Szkoła do hymnu”, „ Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania”.

W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym przedszkole bierze udział i organizuje akcje charytatywne: „ Zielony Mikołaj”, „Łączymy siły! Mikołajkowa paka dla zwierzaka”, „Razem dla Tomcia”. Akcje te mają na celu kształtowanie u dzieci wrażliwości na potrzeby i krzywdę ludzi i zwierząt. Organizowane są one przy dużym wsparciu rodziców.

Wójt gminy zaprasza

Wojciech Ćwierz
wojt@jastrzebia.pl


Godziny przyjęć interesantów:
pon. 09:00 - 16:00

Jastrzębia 110
26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05, urzad@jastrzebia.pl


Godziny urzędowania:

pon. 8:00 - 16:00
wt-pt. 7:00 - 15:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.