22 sierpnia 2018. imieniny: Maria, Cezary, Tymoteusz
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
KRUS

Informacja o nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.1 stycznia 2015 r
. wchodzi w życie ustawa z dnia 23 paĽdziernika 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1831), poniżej przedstawiamy Państwu informacje przygotowane przez KRUS oraz odpowiednie wnioski.

Informacja o nowelizacji
Informacje dodatkowe
Wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników
Wniosek o objęcie ubezpieczeniem

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

 

XIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu

Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Honorowy patronat nad konkursem obj±ł Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, a patronat medialny: miesięcznik AGROmechanika, oraz telewizja interaktywna AgroNews com.pl, AGRO SERWIS, TVP1 i dwutygodnik Zielony Sztandar.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu s±:

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

- Państwowa Inspekcja Pracy,

- inne instytucje i organizacje działaj±ce na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn rolniczych o ile zadeklaruj± swój udział w organizacji konkursu.

W konkursie mog± brać udział osoby pełnoletnie prowadz±ce produkcyjn± działalno¶ć rolnicz±, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w PT i OR KRUS, w prasie, na stronie internetowej KRUS oraz w przedstawicielstwach współorganizatorów i patronów medialnych.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2015r.

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin konkursu
 

Konkurs plastyczny Edycja 2018

 

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-pi±tek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010