25 sierpnia 2019. imieniny: Luiza, Patrycja, Ludwik
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII - nabór dokumentów rekrutacyjnych

Informujemy, iż od 11.07.2016 do 15.07.2016 
w siedzibie Urzędu Gminy w Jastrzębi będ± przyjmowane dokumenty rekrutacyjne do

Projektu 4.1 ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII

Osoby zgłoszone zobowi±zane s± do złożenia:

1. Deklaracji zgłoszeniowej

UWAGA!

Prosimy o dwustronny wydruk deklaracji i czytelne wypełnienie dokumentu!

 

2. Kserokopii dowodu wpłaty na wizję lokaln± technika

UWAGA!

1. W przypadku wpłaty przelewem internetowym należy doł±czyć potwierdzenie dokonania przelewu.  

2. W przypadku bezpo¶redniej wpłaty na konto w siedzibie Banku ksero dowodu wpłaty można dokonać odpłatnie w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi lub dostarczyć oryginał potwierdzenia wpłaty.

 

Dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin rekrutacji dostępne s± w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie internetowej www.jastrzebia.pl, Facebook
oraz u sołtysów wsi.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zgłoszonych


Dokumenty do pobrania:


Regulamin rekrutacji mieszkańców przez Gminę Jastrzębia w ramach Projektu 4.1 Odnawialne ¬ródła Energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego planowanym do realizacji w latach 2017-2018

Deklaracja zgłoszeniowa do udziału w projekcie - dofinansowanie zakupu i montażu instalacji z zakresu odnawialnych Ľródeł energii

Wzór wpłaty przelewu na wizję lokaln± do Projektu 4.1 (wizyta technika)

 Przykładowe schematy instalacji OZE

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-pi±tek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010