25 sierpnia 2019. imieniny: Luiza, Patrycja, Ludwik
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Nabór wniosków od 1 sierpnia do 2 września 2019 r.

Wójt Gminy Jastrzębia przypomina o możliwości odzyskania przez rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Drugi termin składania wniosków w 2019 r. przypada na okres od 1 sierpnia do 2 września 2019 r. Do wniosku należy załączyć:

  • faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
  • w przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła - dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego – nie dotyczy producentów rolnych, którzy już przedkładali dokument z ARiMR w pierwszym okresie 2019 r.

 Limit ustala się jako sumę:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego
    w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

 Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
100,00 zł × ilość ha użytków rolnych

oraz
30,00 zł × średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego w przypadku złożenia wniosku w drugim okresie 2019r. nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminie od 1 do 31 października 2019 r.

Do pobrania:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Załącznik do wniosku - oświadczenie

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010