19 lipca 2019. imieniny: Alfred, Wincenty, Włodzisław
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

ZIMOWISKO DLA DZIECI ROLNIKÓW PORONIN

ZIMOWISKO DLA DZIECI ROLNIKÓW

BIAŁY DUNAJEC

 

Urząd Gminy Jastrzębia informuje, że Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje
w Białym Dunajcu w terminie 29.01.2019 r. - 07.02.2019 r.

ZIMOWISKO DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS

urodzonych po 1 stycznia 2003 r.

(co najmniej jedno z rodziców lub prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego)

 

Dopłata wynosi 300 zł

 

ZAPISY do 16.01.2019 r.
Sekretariat Urzędu Gminy Jastrzębia lub tel. (48) 384-05-05

 

Przy zapisie należy podać który z rodziców/prawnych opiekunów podlega ubezpieczeniu – Urząd Gminy wystapi o zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu.

Potrzebna dokumentacja:

wypełnioną kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku, podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych oraz dopłatę w kwocie 300 zł należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy Jastrzębia pok. nr 8 piętro I.

 

Liczba miejsc ograniczona!!!

Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 na każdego uczestnika.

 

 

Zapisy oraz dodatkowe informacje pod nr telefonu 48-384-05-05.

Informacja

Informacje dla rodziców

Karta kwafilikacyjna

Oświadczenie RODO

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010