19 lipca 2019. imieniny: Alfred, Wincenty, Włodzisław
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

Nabór uczestników Klubu „SENIOR +” w gminie Jastrzębia

Jeżeli jeste¶ osob± w wieku 60+, nieaktywn± zawodowo, jeste¶ mieszkańcem Gminy Jastrzębia, pragniesz żyć w sposób twórczy i aktywny, chcesz pomóc sobie lub innym, zostań uczestnikiem Klubu ,,Senior +”, który rozpoczyna działalno¶ć w budynku ¶wietlicy wiejskiej M±kosach Starych. Korzystanie z oferty Klubu „Senior+” będzie bezpłatne. Klub Seniora przeznaczony jest dla 60 osób.

 

Podstawowy zakres usług ¶wiadczonych przez Klub „Senior +” to:

 
  • zajęcia edukacyjne,
  • zajęcia aktywizuj±ce społecznie,
  • zajęcia rekreacyjne,
  • zajęcia aktywno¶ci ruchowej,
 

Otwarcie klubu „Senior +” planowane jest na 19 stycznia 2019 r.

 

Deklarację uczestnictwa w Klubie ,,Senior+” można pobrać w Urzędzie Gminy w Jastrzębi (pok. nr 9 ) w terminie do 15 stycznia 2019 roku.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 538 439 512

 

Zadanie współfinansowane ze ¶rodków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, Edycja 2018.

Regulamin Klubu SANIOR+

deklaracja uczestnictwa

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-pi±tek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010