27 marca 2019. imieniny: Lidia, Ernest, Jan
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

Dodatkowe pieni±dze na o¶wiatę

Szkoła Podstawowa w M±kosach Starych oraz Szkoła Podstawowa w Kozłowie otrzymaj± dodatkowe fundusze na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Zakupione zostan± pomoce do przedmiotów: geografia, biologia, fizyka i chemia. Przyznana kwota pokryje w pełni zgłoszone przez w/w szkoły potrzeby. Szkoła w M±kosach oszacowała je na 44.748 zł. a szkoła w Kozłowie na 29.989 zł.

 

¦rodki te pochodz± z rezerwy subwencji o¶wiatowej  i przyznane zostały na wniosek gminy złożony do MEN w czerwcu br. Ł±cznie przyznano kwotę 74.737 zł. 

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-pi±tek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010