22 sierpnia 2018. imieniny: Maria, Cezary, Tymoteusz
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

XL Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875/ informujemy, iż na dzień 27 listopada 2017 r. /tj. poniedziałek/
na godz. 10.00 zwołano  XL Sesję Rady Gminy Jastrzębia z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XL Sesji Rady Gminy i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Jastrzębia.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2017-2022.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej na terenie Gminy Jastrzębia.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z placów zabaw, siłowni, boisk sportowych oraz terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Jastrzębia.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jastrzębia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

10. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

11. Interpelacje i wnioski radnych.

12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie obrad.

 Pliki do pobrania:


 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej na terenie Gminy Jastrzębia

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z placów zabaw, siłowni, boisk sportowych oraz terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Jastrzębia

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jastrzębia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010