20 lipca 2018. imieniny: Czesław, Hieronim, Fryderyk
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm. /zwołuję na dzień 10 sierpnia 2017 r./ tj. czwartek/ na godz. 10.00 XXXVII Sesję Rady Gminy Jastrzębia z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Gminy i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy Jastrzębia.

3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy Jastrzębia.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2017-2022.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Jastrzębia.

7. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

8. Interpelacje i wnioski radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad.


 Pliki do pobrania:


 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022

Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Jastrzębia

 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010