20 lipca 2018. imieniny: Czesław, Hieronim, Fryderyk
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

Informacja dla producentów rolnych

Wójt Gminy Jastrzębia przypomina wszystkim rolnikom – producentom rolnym, że w terminie od dnia 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć do Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta w zależności od miejsca położenia gruntów wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który posiada gospodarstwo rolne powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, według stanu na dzień 1 lutego danego roku określony w ewidencji gruntów i budynków, będących: własnością, we współwłasności z małżonkiem lub we współwłasności z innymi osobami, w dzierżawie.

Z gruntów będących we współwłasności z innymi osobami, może złożyć wniosek tylko jeden współwłaściciel a pozostali współwłaściciele wyrażają pisemną zgodę składając podpisy na wniosku. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Z gruntów dzierżawionych należy do wniosku dołączyć umowę dzierżawy.

Każdy rolnik składając wniosek o zwrot podatku akcyzowego ma obowiązek dołączyć faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, wykorzystywanego wyłącznie do działalności rolniczej, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. oraz wskazać  rachunek bankowy na który ma być dokonana wypłata podatku akcyzowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 roku wynosi: 86,00 zł *  ilość ha użytków rolnych

WYPŁATA ZWROTU PODATKU BĘDZIE REALIZOWANA W TERMINIE OD 2-31 PAŹDZIERNIKA 2017r. PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY PODANY WE WNIOSKU

Druki wniosku są do pobrania w Urzędzie Gminy w Jastrzębi lub na stronie BIP Urzędu Gminy Jastrzębia pod linkiem http://www.bip.jastrzebia.pl/index.php?id=342

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Jastrzębi pokój nr 2.

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010